Arbetshjälpmedel

Idag har cirka 800.000 personer mellan 18-64 år upplevd hörselnedsättning, många av dessa är arbetsverksamma och upplever olika problem med att höra på jobbet. Några exempel på svårigheter kan vara möten, telefonsamtal, på fikarummet eller skypemöten. Detta leder ofta till frustration och trötthet efter jobbet men även utbrändhet.
Idag finns det väldigt bra hjälp att erhålla, Hörselhjälpens legitimerade audionomer hjälper dig att höra bättre på din arbetsplats.

Vem kan ansöka

Du som behöver höra bättre i arbetet kan ansöka om bidrag för expertutredning samt arbetshjälpmedel hos försäkringskassan. Kriterier för att du skall kunna ansöka:

 • Du har en hörselnedsättning som gör att du är i behov av arbetshjälpmedel.
 • Du har arbetat hos samma arbetsgivare i minst 12 månader. 
 • Du har inte fyllt 67 år.
 • Du bor samt arbetar i Sverige.


Vilka hörselhjälpmedel kan jag få bidrag till?

Produkter som du ansöker om är hörselhjälpmedel som behövs för att komplettera dina hörapparater.
Såsom olika trådlösa system för exempelvis konferenser, telefoni, mobiltelefoni eller olika mjukvarubaserade system.HÖRSELHJÄLPEN HJÄLPER DIG ATT ANSÖKA

 1. Efter att vi erhåller ett hörseltest av dig så skriver en av våra Leg. Audionomer ett utlåtande kring din hörselsituation och vilka behov du har för att klara ditt arbete.
 2. Hörselhjälpen skriver en offert om vilka arbetshjälpmedel som du är i behov utav och dess kostnader. Vi skriver även en offert på utredning kring din arbetsplats och arbetssituation. 
 3. Vi skickar ansökan till försäkringskassan och inväntar svar.
 4. Försäkringskassan kontaktar dig vanligtvis inom 3-4 veckor om ansökan behöver kompletteras
 5. Beslut kring arbetshjälpmedel brukar en få inom 1-2 månader efter att en ansökan har skickats. 
 6. Efter beslut köpes hjälpmedlen av bidraget från Hörselhjälpen Nordic.
 7. För de beslut du erhåller från försäkringskassan är det viktigt att du återkopplar med oss.