Bellman Visit Brandvarnare

1 090 kr

Varseblivning från Bellman & Symfon

Vid en eventuell brand aktiveras brandvarnaren omedelbart och sänder en  signal till Visitmottagaren.
Denna enhet varnar dig genom användning av  blixtljus, ljud eller vibrationer. Dessutom påminner den automatiskt om  att byta batteri och kan tillfälligt avaktiveras med en pausknapp,  exempelvis när du lagar mat.


Egenskaper

Optotermisk - Aktiveras av både rök och värme
Lång batteritid - Håller i minst 5 år
Batterivarning - Signalerar när batteriet behöver bytas
Pausfunktion - Användbart när man t ex lagar mat
Justerbar radionyckel - Tillåter användning av flera system i samma område
Broadcast mode - Aktiverar då alla Visitmottagare oavsett radionyckel
Upp till 200 m räckvidd (fritt fält)

I förpackningen

Brandvarnare
9 V batteri
Monteringsfäste
Skruv och plugg
Bruksanvisning