Bellman Visit CO-alarm

2 590 kr

Visit Kolmonoxidvarnare är en integrerad del av Visitsystemet och har  förmågan att upptäcka farliga nivåer av kolmonoxid, en luktfri, osynlig  och mycket farlig gas.
Varnaren övervakar kontinuerligt gasnivåerna i  ditt hem och aktiverar en varningssignal om de når en farlig nivå.  Varningen skickas omedelbart till alla Visitmottagare inom räckhåll,  vilket ger dig och din familj tillräckligt med tid att evakuera. På  detta sätt kan du alltid känna dig trygg och skyddad i ditt eget hem.

Egenskaper

 Förslutet batteri som varar i upp till 10 år
 Pausfunktion för att undvika falsklarm
 Broadcastfunktion som larmar till alla mottagare
 Upp till 200 m räckvidd.

I förpackningen

 CO-varnare
 Väggfäste
 Skruvar