Bellman Visit Repeater

1 890 kr

Bellman Visit Repeater används för att utöka räckvidden på ditt  besökssystem och är särskilt användbar i stora byggnader eller där väggarna är för täta för att signalen ska nå fram till mottagaren.
Den  fungerar också som en mångsidig sändare och kan aktiveras antingen med  tryckknappen på framsidan eller genom den externa avkännaren som kan  upptäcka separata signaler.

Egenskaper

 Multifunktion - Kan detektera separata signaler
 Nätdriven - Minimerar underhållet
 Batteribackup - Fungerar även vid strömavbrott
 Justerbar radionyckel - Tillåter att flera system används i samma område
 Räckvidd - a 200 m, fritt fält